Skip to main content
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା
ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସର୍ବଶେଷ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ତୃତୀୟ (ସାଂଖିକ) ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଦେଶର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶ (ସାଂଖିକ) ଅଟେ | ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୪୦% (ଏସ.ଟିଏସ ୨୨.୮୫% ଏବଂ ଏସ.ସିଏସ ୧୭.୧୩%) ଗଠନ କରନ୍ତି | ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ: ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪,୧୯,୭୪,୨୧୮  ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ.ଟି.) ଜନସଂଖ୍ୟା ୯୫,୯୦,୭୫୬  ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ.ସି) ଜନସଂଖ୍ୟା…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ |